Lịch phát sóng

Lịch phát sóng

Xem trước lịch phát sóng các chương trình bạn yêu thích tới 7 ngày!

Gói kênh

Gói kênh

Gần 100 kênh thuộc đầy đủ các nhóm nội dung phù hợp với cả gia đình.

Đối tác đồng phân phối

Đồng phân phối

Bạn có thể đăng ký xem gói 4 kênh K+ trên các hệ thống truyền hình khác.