Hướng dẫn gia hạn thuê bao với thẻ cào K+

Truy cập trang web của K+ và chọn mục Gia hạn thuê bao TRỰC TUYẾN trên thanh công cụ:

 

Sau đó, thực hiên theo 4 bước sau:

Bước 1: Nhập các thông tin cần thiết theo yêu cầu một cách chính xác và nhấn TIẾP TỤC:

 

Bước 2: Nhấn vào mục Thẻ cào K+, sau đó nhập mã số bí mật của thẻ cào và nhấn TIẾP TỤC:

 

Bước 3: Xác nhận yêu cầu thanh toán bằng cách nhấn THANH TOÁN:

 

Bước 4: Nhận thông báo về kết quả gia hạn thuê bao hiển thị trên màn hình. Nếu thông báo xác nhận giao dịch thành công, quyền truy cập sẽ được gửi ngay lập tức tới thẻ giải mã của bạn.

 

KHUYẾN NGHỊ:

Tại các bước nêu trên, có thể chọn phím  hoặc để quay lại thao tác trước đó và điều chỉnh thông tin hoặc yêu cầu.

Khi gặp bất kỳ lỗi nào tại mỗi bước mà không thể tự xử lý hoặc khi có thắc mắc liên quan đến gia hạn thuê bao trực tuyến, bạn có thể liên hệ Tổng đài K+ theo số 1900 1592 hoặc gửi email tới địa chỉ kplus@vstv.vn từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối hàng ngày để yêu cầu hỗ trợ và cung cấp thông tin.