1

Xác định thông tin thuê bao

Vui lòng nhập dãy số in trên thẻ cắm trong đầu thu (gói Premium+) hoặc số thẻ giải mã điện tử (gói myK+ NOW) của quý khách. Nếu cần hỗ trợ, hãy gọi 19001592.

NoticeQuý khách vui lòng cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ email để chúng tôi có thể thông báo cho quý khách kết quả gia hạn thành công và liên hệ quý khách trong trường hợp cần thiết.


Verified