Quý khách có thể gia hạn qua các dịch vụ tiện ích của nhiều ngân hàng khác nhau.

ĐẾN ĐIỂM GIAO DỊCH GẦN NHẤT CỦA NGÂN HÀNG: BIDV, VIETCOMBANK:
- Cung cấp 12 số thẻ giải mã K+, thông tin gói cước, thời hạn gói cước cần gia hạn.
- Nộp tiền mặt cho nhân viên tại điểm giao dịch ngân hàng

TỰ GIA HẠN QUA INTERNET BANKING CỦA BIDV, VIETCOMBANK
- Đăng nhập tài khoản internet banking
- Chọn dịch vụ Thanh toán hóa đơn => Chọn dịch vụ truyền hình => Chọn nhà cung cấp dịch vụ “K+/VSTV”
- Điền mã thẻ K+ & thao tác tiếp theo hướng dẫn, tương tự giao dịch thanh toán khác qua internet banking
ỦY QUYỀN CHO BIDV GIA HẠN TỰ ĐỘNG HÀNG THÁNG
- Ủy quyền cho Ngân hàng BIDV trừ tiền hàng tháng trên tài khoản mở tại BIDV để thanh toán và gia hạn K+-

Lưu ý: Bật sẵn đầu thu để nhận lệnh kích hoạt
 
Gia hạn K+ qua VietcombankGia hạn K+ qua ngân hàng BIDV