Ngoại hạng Anh trở lại ngày 17/6 trên K+
Ưu đãi chỉ 595.000đồng/bộ thiết bị HD và thuê bao chỉ 75.000đồng/tháng
Thông tin đăng ký