Gói cơ bản 35.000đồng/tháng xem đến 120 kênh

Thông tin đăng ký

Hãy điền thông tin liên lạc và gói dịch vụ bạn muốn đăng ký chúng tôi sẽ liên lạc để phục vụ bạn trong thời gian sớm nhất

Bấm chọn gói dịch vụ

DANH SÁCH KÊNH GÓI CƠ BẢN 35.000Đ/THÁNGDanh sách kênh trên K+ TV BOX