ĐĂNG KÝ XEM CÁC KÊNH K+ TRÊN CÁC HẠ TẦNG TRUYỀN HÌNH KHÁC

Nếu nhà bạn đang dùng dịch vụ Truyền hình trên các hạ tầng khác, bạn vẫn có thể đăng ký xem gói kênh K+ gồm đầy đủ 4 kênh K+1, K+PM (Phái Mạnh), K+PC (Phong Cách)K+NS (Nhịp Sống) theo thông tin dịch vụ dưới đây.