LỊCH PHÁT SÓNG CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO TUẦN 1/2020 (2/1/2019 - 10/1/2020) TRÊN CÁC KÊNH K+

Ngày đăng: 12:13, 02.01.2020 | Thể thao
GOLF 
 
SỰ KIỆN NGÀY THỜI GIAN PS KÊNH PS
BẮT ĐẦU KẾT THÚC
PGA Tour
2020
Sentry Tournament of Champions
Day 1 3/1/20 6:00 3/1/20 10:00 K+PC
Day 2 4/1/20 6:00 4/1/20 10:00
Day 3 5/1/20 4:00 5/1/20 8:00
Day 4 6/1/20 6:00 6/1/20 10:00
PGA Tour
2020
Sony Open in Hawaii
Day 1 10/1/20 7:00 10/1/20 10:30 K+PC
Day 2 11/1/20 7:00 11/1/20 10:30
Day 3 12/1/20 7:00 12/1/20 10:30
Day 4 13/1/20 6:00 13/1/20 10:00
Korn Ferry Tour
2020
The Bahamas Great Exuma Classic
Day 1 13/1/20 2:00 13/1/20 5:00 MyK+ LIVE 1
Day 2 14/1/20 2:00 14/1/20 5:00
Day 3 15/1/20 2:00 15/1/20 5:00
Day 4 16/1/20 1:30 16/1/20 4:30