LỊCH PHÁT SÓNG CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO TUẦN 47/2020 (14/11/2020 - 20/11/2021) TRÊN CÁC KÊNH K+

Ngày đăng: 11:27, 12.11.2020 | Thể thao
BÓNG ĐÁ
 
No. GIẢI TRẬN VÒNG TUẦN  THỜI GIAN PS KÊNH PS
NGÀY TV
6 UNL 2020 Portugal - France MD5 CN 15/11/20 2:45 K+PM
7 UNL 2020 Sweden - Croatia MD5 CN 15/11/20 2:45 K+1
8 UNL 2020 Germany - Ukraine MD5 CN 15/11/20 2:45 K+NS
9 UNL 2020 Switzerland - Spain MD5 CN 15/11/20 2:45 K+PC
12 UNL 2020 Netherlands - Bosnia MD5 Thứ 2 16/11/20 0:00 K+PM
13 UNL 2020 Turkey - Russia MD5 Thứ 2 16/11/20 0:00 K+NS
14 UNL 2020 Bulgaria - Finland MD5 Thứ 2 16/11/20 0:00 K+1
15 UNL 2020 Wales - Republic of Ireland MD5 Thứ 2 16/11/20 0:00 K+ LIVE 1
19 UNL 2020 Italy - Poland MD5 Thứ 2 16/11/20 2:45 K+NS
20 UNL 2020 Belgium - England MD5 Thứ 2 16/11/20 2:45 K+PM
21 UNL 2020 Denmark - Iceland MD5 Thứ 2 16/11/20 2:45 K+1
22 UNL 2020 Austria - Northern Ireland MD5 Thứ 2 16/11/20 16:00 K+PM
23 UNL 2020 Romania - Norway MD5 Thứ 2 16/11/20 2:45 K+ LIVE 1
24 UNL 2020 Czech Republic - Israel MD5 Thứ 2 16/11/20 2:45 K+ LIVE 2
28 UNL 2020 Croatia - Portugal MD6 Thứ 4 18/11/20 2:45 K+NS
29 UNL 2020 France - Sweden MD6 Thứ 4 18/11/20 2:45 K+1
30 UNL 2020 Spain - Germany MD6 Thứ 4 18/11/20 2:45 K+PM
31 UNL 2020 Switzerland - Ukraine MD6 Thứ 4 18/11/20 2:45 K+ LIVE 1
41 UNL 2020 Bosnia - Italy MD6 Thứ 5 19/11/20 2:45 K+NS
42 UNL 2020 Poland - Netherlands MD6 Thứ 5 19/11/20 2:45 K+1
43 UNL 2020 Belgium - Denmark MD6 Thứ 5 19/11/20 2:45 K+ LIVE 1
44 UNL 2020 England - Iceland MD6 Thứ 5 19/11/20 2:45 K+PM
45 UNL 2020 Austria - Norway MD6 Thứ 5 19/11/20 2:45 K+ LIVE 2
50 UNL 2020 Serbia - Russia MD6 Thứ 5 19/11/20 16:00 K+PM
GOLF
 
GIẢI NGÀY THỜI GIAN PS KÊNH PS
Bắt Đầu Kết Thúc
PGA Tour
2020
The RSM Classic
Day 1 20/11/20 1:00 20/11/20 4:00 K+NS
Day 2 21/11/20 1:00 21/11/20 4:00
Day 3 22/11/20 1:00 22/11/20 4:00
Day 4 23/11/20 1:00 23/11/20 4:00
TENNIS
 
Categories Giải Vòng Ngày THỜI GIAN PS KÊNH PS
Bắt Đầu Kết Thúc
250 Sofia Open Qtr Final 1 Thursday 12/11/20 19:00 K+PC
Qtr Final 2 Followed by Followed by
Qtr Final 3 Thursday 12/11/20 23:00
Qtr Final 4 Followed by 13/11/20 9:30
Semi Final 1 Friday 13/11/20 20:00
Semi Final 2 Friday 13/11/20 23:00
Final Saturday 14/11/20 20:00
Nitto ATP World Tour Finals Day 1 feed 1 Sunday 15/11/20 21:00 15/11/20 23:00 K+PC
Day 1 feed 2 Sunday 16/11/20 3:00 16/11/20 5:00
Day 2 feed 1 Monday 16/11/20 21:00 16/11/20 23:00
Day 2 feed 2 Monday 17/11/20 3:00 17/11/20 5:00
Day 3 feed 1 Tuesday 17/11/20 21:00 17/11/20 23:00
Day 3 feed 2 Tuesday 18/11/20 3:00 18/11/20 5:00
Day 4 feed 1 Wednesday 18/11/20 21:00 18/11/20 23:00
Day 4 feed 2 Wednesday 19/11/20 3:00 19/11/20 5:00
Day 5 feed 1 Thursday 19/11/20 21:00 19/11/20 23:00
Day 5 feed 2 Thursday 20/11/20 3:00 20/11/20 5:00
Day 6 feed 1 Friday 20/11/20 21:00 20/11/20 23:00
Day 6 feed 2 Friday 21/11/20 3:00 21/11/20 5:00
Day 7 feed 1 Saturday 21/11/20 21:00 20/11/20 23:00
Day 7 feed 2 Saturday 22/11/20 3:00 22/11/20 5:00
Day 8 Sunday 23/11/20 1:00 23/11/20 3:00