Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay
Mua gói trên app K+
Sau khi chuyển tới giao diện thanh toán của App Store hoặc Google Play Store, khách hàng có thể chọn một trong các cách sau để thanh toán cho gói dịch vụ cần mua.
 

PHÍ THUÊ BAO (Áp dụng từ ngày 05 tháng 05 năm 2022)

GÓI TIỆN LỢI GÓI TRỌN VẸN
1, 3, 6 tháng 79.000đồng/tháng 175.000đồng/tháng
12 tháng 69.000đồng/tháng 155.000đồng/tháng
Gia hạn 1 tháng sau ngày hết hạn 89.000đồng 190.000đồng


Khi mua các gói trực tiếp trong App K+, mức giá kèm phí (nếu có) do Google Play Store và App Store quy định được hiển thị trong App K+.

Lựa chọn cách thanh toán thuận tiện nhất
Mua gói kênh thành công trên app K+