Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay
THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
(Kèm theo Công văn 352/VSTV ngày 04/08/2023 của 
Công ty TNHH Truyền hình Số Vệ tinh Việt Nam (“VSTV”))
 
1. Tên chương trình khuyến mại: Quay số may mắn tri ân khách hàng năm 2023.
 
2. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Các gói thuê bao dịch vụ truyền hình trên mạng Internet trên ứng dụng K+ (“K+ App”) bao gồm các gói thuê bao: Gói Trọn vẹn, Gói Tiện lợi, Gói Trọn vẹn & HBO, Gói Trọn vẹn & FPT; Gói Trọn vẹn & FPT Sport & HBO; Gói Tiện Lợi & HBO, (sau đây được gọi chung là “Gói Thuê Bao K+ App”) với thời hạn từ một (1) tháng trở lên. Chương trình không áp dụng cho các Gói Trọn vẹn, Gói Tiện lợi chỉ có quyền xem trên thiết bị di động. 
 
3. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 11/8/2023 đến ngày 22/10/2023 (bao gồm cả hai ngày này). 
 
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: Toàn quốc. 
 
5. Hình thức khuyến mại: Khuyến mại mang tính may rủi (Quay số xác định trúng thưởng). 
 
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại):
Khách hàng của chương trình khuyến mại phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:
a. Là khách hàng có thông tin đăng ký thuê bao là cá nhân, không phải tổ chức, thường trú tại Việt Nam từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên (tính tại thời điểm tham gia chương trình khuyến mại); 
b. Là thuê bao đăng ký mới hoặc gia hạn Gói Thuê Bao K+ App với thời hạn từ một (1) tháng trở lên trong thời gian khuyến mại;
c. Không phải là nhân viên, đại lý, nhà phân phối của VSTV, hoặc nhân viên của đại lý hoặc của nhà phân phối của VSTV.
 
7. Cơ cấu giải thưởng:
a. Cơ cấu giải thưởng như sau:
Cơ cấu giải thưởng Nội dung giải thưởng Trị giá giải thưởng (VND) Số giải Thành tiền (VND)
Giải thưởng hàng tuần Giải đặc biệt 01 Tivi Samsung model QA75Q60BAKXXV 31.900.000 10 319.000.000
Giải may mắn Thuê bao Gói Trọn vẹn trên K+ App với thời hạn ba (3) tháng 525.000 50 26.250.000
Tổng cộng: 60 345.250.000              
b. Tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại: 345.250.000 VND (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn.).
c. Tổng giá trị giải thưởng so với tổng giá trị hàng hóa khuyến mại (dự kiến) là 8%.
d. Giải thưởng không được quy đổi thành tiền mặt. 
e. Giá trị của các giải thưởng nêu trên dựa trên giá phí thuê bao của dịch vụ truyền hình trên mạng Internet của VSTV hiện hành và giá sản phẩm Tivi do nhà sản xuất hoặc đại lý của nhà sản xuất công bố và/hoặc các hóa đơn đầu vào cho việc mua hiện vật làm giải thưởng.
f. Trong trường hợp VSTV chấm dứt hoạt động hoặc ngừng hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền thì VSTV sẽ hoàn tiền cho khách hàng tương ứng với thời gian còn lại khách hàng chưa sử dụng dịch vụ.
 
8. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
8.1 Điều kiện, cách thức, thủ tục cụ thể khách hàng phải thực hiện để được tham gia chương trình khuyến mại:
Trong thời gian khuyến mại, khách hàng được tham gia chương trình khuyến mại khi đáp ứng đủ các điều kiện (“Khách hàng đủ điều kiện tham gia”) sau:
a. Là khách hàng có thông tin đăng ký thuê bao là cá nhân, không phải tổ chức, thường trú tại Việt Nam từ đủ mười tám (18) tuổi trở lên mua mới hoặc gia hạn gói thuê bao K+ App (tính tại thời điểm tham gia chương trình khuyến mại) 
b. Là thuê bao đăng ký mới, gia hạn Gói Thuê Bao K+ App với thời hạn từ một (1) tháng trở lên trong thời gian khuyến mại (từ ngày 11/08/2023 đến ngày 22/10/2023 (bao gồm cả hai ngày này));
c. Không phải là nhân viên, đại lý, nhà phân phối của VSTV, hoặc nhân viên của đại lý hoặc của nhà phân phối của VSTV.
8.2 Thời gian, cách thức phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng:
Trong thời gian khuyến mại, ngay trong ngày khách hàng đăng ký mới hoặc gia hạn thành công Gói Thuê Bao K+ App với thời hạn từ một (1) tháng trở lên, VSTV sẽ gửi cho khách hàng một (1) tin nhắn từ đầu số đăng kí thương hiệu kplus.vn  tới số điện thoại của khách hàng (khách hàng bắt buộc phải đăng ký mua mới hoặc gia hạn bằng số điện thoại chính chủ) nhằm xác nhận việc khách hàng được tham gia chương trình khuyến mại và thông báo cách thức tra cứu mã số may mắn trong vòng 24 giờ kể từ khi khách hàng thanh toán thành công. 
Tin nhắn xác nhận qua điện thoại có nội dung như sau: “Quy khach duoc tham gia CT Quay so may man tri an khach hang nam 2023. Tra cuu ma so may man sau 120 phut tai: www.kplus.vn/quay-so. LH: 19001592 (1000d/phut)”. 
8.3 Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:
a. Bằng chứng xác định trúng thưởng là mã số may mắn gồm 2 chữ cái viết in hoa (từ A đến Z) và 3 chữ số (từ 0 đến 9) được kết hợp ngẫu nhiên. Khách hàng trúng thưởng là khách hàng đủ điều kiện tham gia có mã số may mắn trùng với mã số may mắn trúng thưởng.
b. Số lượng mã số may mắn khách hàng nhận được bằng với số tháng khách hàng đăng ký mới, gia hạn Gói Thuê Bao K+ App. Khách hàng có thể tra cứu (các) mã số may mắn của mình tại địa chỉ www.kplus.vn/quay-so.
c. Nếu sau khi đã nhận được tin nhắn xác nhận được tham gia chương trình khuyến mại mà khách hàng tiếp tục thực hiện gia hạn gói thuê bao liên quan trong thời gian khuyến mại, thì khách hàng sẽ tiếp tục nhận được tin nhắn xác nhận và có thêm số lượng các mã số may mắn tương ứng với số tháng vừa gia hạn và thành công.
d. Khách hàng sau khi nhận được tin nhắn xác nhận được tham gia chương trình khuyến mại mà hủy/giảm thời hạn thuê bao đã đăng ký hoặc gia hạn thì VSTV sẽ thu hồi các mã số may mắn tương ứng với sự thay đổi đó. Khách hàng hủy/giảm thời hạn gói thuê bao nào thì VSTV sẽ thu hồi các mã số tương ứng với mã số đã cấp cho khách hàng khi mua hoặc gia hạn gói thuê bao đó. Khách hàng sau khi đã được xác định là trúng thưởng sẽ không được hủy/giảm thời hạn thuê bao đã đăng ký hoặc gia hạn.
e. Số lượng (ước tính) mã số may mắn tham gia quay số trúng thưởng: 35.000 mã.
8.4 Thời gian, địa điểm và cách thức xác định trúng thưởng:
a. Thời gian xác định trúng thưởng:
Mã số may mắn của tuần nào chỉ được dự thưởng cho giải thưởng của tuần đó và VSTV sẽ quay số xác định trúng thưởng trong thời gian nêu tại bảng dưới đây. Số lượng giải thưởng mỗi tuần như sau: một (01) giải đặc biệt là một (01) Tivi Samsung model QA75Q60BAKXXV; và năm (05) giải may mắn với mỗi giải may mắn là một (01) thuê bao Gói Trọn vẹn trên K+ App với thời hạn ba (03) tháng.  
 
Tuần Thời gian phát sinh giao dịch đăng ký mới/gia hạn Thời gian xác định trúng thưởng
00h00 ngày 11/08/2023 – 24h00 ngày 20/08/2023 Ngày 22/08/2023
00h00 ngày 21/08/2023 – 24h00 ngày 27/08/2023 Ngày 29 /08/2023
00h00 ngày 28/08/2023 – 24h00 ngày 03/09/2023 Ngày 05/09/2023
00h00 ngày 04/09/2023 – 24h00 ngày 10/09/2023 Ngày 12/09/2023
00h00 ngày 11/09/2023 – 24h00 ngày 17/09/2023 Ngày 19/09/2023
00h00 ngày 18/09/2023 – 24h00 ngày 24/09/2023 Ngày 26/09/2023
00h00 ngày 25/09/2023 – 24h00 ngày 01/10/2023 Ngày 03/10/2023
00h00 ngày 02/10/2023 – 24h00 ngày 08/10/2023 Ngày 10/10/2023
00h00 ngày 09/10/2023 – 24h00 ngày 15/10/2023 Ngày 17/10/2023
00h00 ngày 16/10/2023 – 24h00 ngày 22/10/2023 Ngày 24/10/2023

 
Lưu ý: VSTV sẽ tổ chức quay tất cả các giải thưởng trong cơ cấu giải thưởng trong khoảng thời gian từ 14h00 đến 15h00 của các ngày mà VSTV lựa chọn quay thưởng nêu trên. 
b. Địa điểm xác định trúng thưởng: 
VSTV sẽ tổ chức quay thưởng từ hệ thống của VSTV đặt tại Trụ sở chính của VSTV tại Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. 
Việc tổ chức quay thưởng sẽ được VSTV phát trực tiếp (livestream) trên Fanpage chính thức của VSTV tại Link truy cập chi tiết: https://www.facebook.com/truyenhinhsovetinhkplus.
c. Cách thức xác định trúng thưởng:
(i) VSTV sẽ chuyển toàn bộ danh sách mã số may mắn vào một chương trình quay số ngẫu nhiên trên máy tính được VSTV áp dụng để chọn ra mã số trúng thưởng. Danh sách mã số may mắn là các mã số may mắn của khách hàng có được từ các giao dịch đăng ký mới, gia hạn Gói Thuê Bao K+ App hợp lệ trong thời gian quy định nêu trên.
(ii) Việc quay số ngẫu nhiên sẽ được thực hiện từ giải may mắn đến giải đặc biệt.
(iii) Mã số may mắn của tuần nào chỉ được tham dự quay thưởng của tuần đó. 
(iv) Trong quá trình quay thưởng bằng máy tính, nếu có trục trặc về máy móc/phần mềm thì việc quay thưởng sẽ được thực hiện lại và chọn lại từ giải thưởng đang quay thưởng trở đi, các giải thưởng đã chọn được trong lần quay thưởng trước đó sẽ được giữ nguyên kết quả.
 
8.5 Thông báo trúng thưởng:
Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày thực hiện quay thưởng, VSTV sẽ gọi điện thoại từ số 024.62726600 cho khách hàng trúng thưởng theo số điện thoại đã đăng ký mua mới hoặc gia hạn Gói Thuê Bao K+ App trong chương trình khuyến mại. 
 
8.6 Thời gian địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
a. Địa điểm và cách thức trao thưởng: 
Việc trao thưởng cho khách hàng trúng thưởng giải đặc biệt được tổ chức tại trụ sở chính của VSTV tại Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội. khách hàng trúng thưởng giải may mắn sẽ được VSTV trao thưởng tại chi nhánh/cửa hàng của VSTV gần nhất nơi khách hàng trúng thưởng cư trú.
b. Thủ tục trao thưởng: 
(i) Đối với giải thưởng là thuê bao Gói Trọn vẹn trên K+ App với thời hạn ba (03) tháng: VSTV sẽ tự động cộng thêm thời hạn thuê bao cho khách hàng có số điện thoại có mã số may mắn trúng thưởng. Khi nhận giải thưởng, khách hàng có mã số may mắn trúng thưởng hoặc người được ủy quyền của khách hàng không cần xuất trình giấy tờ tùy thân và không cần thực hiện thêm các thủ tục liên quan.
(ii) Đối với giải thưởng là Tivi Samsung model QA75Q60BAKXXV: Khi nhận giải thưởng, khách hàng có mã số may mắn trúng thưởng cần xuất trình chứng minh nhân dân, hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ; và giấy tờ (hợp đồng thuê bao hoặc tin nhắn tra cứu từ nhà mạng cung cấp thông tin thuê bao) là chủ của số điện thoại có mã số may mắn trúng thưởng và ký xác nhận thông tin về chủ thuê bao theo mẫu của VSTV. Trường hợp khách hàng trúng thưởng không thể tới nhận thưởng, khách hàng có thể ủy quyền cho người khác đến nhận thưởng kèm theo các giấy tờ như quy định nêu trên và giấy ủy quyền được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký  cùng chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hợp lệ của người được ủy quyền.
c. Thời hạn kết thúc trao thưởng: Thời hạn cuối cùng VSTV có trách nhiệm hoàn tất việc trao tất cả các giải thưởng cho khách hàng trúng thưởng là bốn mươi lăm (45) ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến mại. 
d. Trách nhiệm của khách hàng trúng thưởng: Khách hàng trúng thưởng phải chịu mọi chi phí phát sinh khi nhận thưởng gồm chi phí đi lại, ăn ở, chi phí chuyển phát giải thưởng tới địa chỉ theo yêu cầu của khách hàng (nếu có) và nộp các khoản thuế, phí không thường xuyên theo quy định pháp luật (nếu có) liên quan đến giải thưởng như thuế thu nhập cá nhân. 
 
 9. Đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại:
Với mọi thắc mắc liên quan đến chương trình khuyến mại, khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau để được giải đáp:
Công ty TNHH Truyền hình Số Vệ tinh Việt Nam 
Tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, số 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
Điện thoại: 024.62726600 - Số máy lẻ: 198 - Bà: Đỗ Việt Oanh. 
 
10. Trách nhiệm công bố thông tin:
a. Thể lệ và thông tin chi tiết của chương trình khuyến mại được đăng trên website của VSTV tại địa chỉ: www.kplus.vn. Thông tin về chương trình khuyến mại cũng được công bố tại các cửa hàng và đại lý của VSTV trên toàn quốc.
b. Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố công khai trên website của VSTV tại địa chỉ: www.kplus.vn.
 
11. Các quy định khác: 
a. Công ty TNHH Truyền hình Số Vệ tinh Việt Nam chịu trách nhiệm về tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng.
b. Nếu được sự đồng ý của khách hàng trúng thưởng, Công ty TNHH Truyền hình Số Vệ tinh Việt Nam sẽ sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại.
c. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại này, Công ty TNHH Truyền hình Số Vệ tinh Việt Nam có trách nhiệm trực tiếp giải quyết; nếu không thỏa thuận được thì tranh chấp sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.
d. Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Công ty TNHH Truyền hình Số Vệ tinh Việt Nam sẽ trích nộp 50% giá trị đã công bố của giải thưởng đó vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật.
 
ĐẠI DIỆN 
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH SỐ 
VỆ TINH VIỆT NAM