Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay

 


ĐĂNG KÝ XEM CÁC KÊNH K+ TRÊN CÁC HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH KHÁC

Nếu nhà bạn đang dùng dịch vụ Truyền hình trả tiền trên các hệ thống truyền hình khác, bạn vẫn có thể đăng ký xem gói các kênh K+ theo thông tin dịch vụ dưới đây.