Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay
Điều khoản và Điều kiện
 
Phạm vi áp dụng:
Những Điều khoản và Điều kiện dưới đây được áp dụng riêng cho chức năng thanh toán trực tuyến trên trang web này. Khi sử dụng công cụ thanh toán trực tuyến của K+ để gia hạn thuê bao có nghĩa là bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo áp dụng. KHÔNG SỬ DỤNG công cụ này nếu bạn không muốn và / hoặc bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào đó của Điều khoản và Điều kiện.


Các Điều khoản và Điều kiện này có thể được chúng tôi sửa đổi tại từng thời điểm.

Công cụ thanh toán trực tuyến này chỉ dành cho việc sử dụng với mục đích cá nhân và phi thương mại. Bạn không được phép sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền tải, trưng bày, trình bày, tái sản xuất, xuất bản, cấp phép, tạo ra tác phẩm phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào thu được từ công cụ thanh toán trực tuyến này.

Định nghĩa
VSTV: CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH SỐ VỆ TINH VIỆT NAM.
Giao Dịch: là các giao dịch thương mại thông qua Internet được chủ thẻ sử dụng thẻ để thanh toán thông qua tài khoản của chủ thẻ.
Xác Nhận Giao Dịch: bao gồm các thông tin liên quan đến các giao dịch như tên của dịch vụ, số lượng, tổng giá trị giao dịch, và các thông tin khác (nếu có), v.v.. Xác Nhận Giao Dịch được VSTV gửi cho chủ thẻ thông qua các phương tiện điện tử và được coi là căn cứ để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh.
Ngân Hàng Phát Hành Thẻ: là ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác phát hành thẻ cho chủ thẻ để sử dụng hợp pháp.
Napas: là một công ty dịch vụ thẻ hoạt động như một đơn vị trung gian trong quy trình thanh toán qua thẻ giữa chủ thẻ, VSTV và Ngân Hàng Phát Hành Thẻ.
Tổ Chức Thẻ Quốc Tế: là hiệp hội các tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng hoặc công ty phát hành và thanh toán thẻ quốc tế.


1. Dịch vụ
Bạn có thể gia hạn thuê bao cho dịch vụ truyền hình trả tiền trực tiếp qua vệ tinh (DTH) và dịch vụ truyền hình trả tiền trên mạng Internet của VSTV (“Thuê Bao”).
2. Xác định Thuê Bao
Việc gia hạn Thuê Bao sẽ được đăng ký cho số thẻ giải mã mà bạn cung cấp khi điền vào form đăng ký Thanh toán Trực tuyến của K+. VSTV sẽ xác minh tính hợp lệ của số thẻ giải mã dựa trên cơ sở dữ liệu khách hàng của mình. Chủ thẻ cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin cá nhân và thông tin thẻ đã cung cấp là đúng sự thật và chính xác. Trong trường hợp có sai sót, gian lận, giả mạo hoặc tranh chấp, VSTV có quyền hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ.
3. Biểu phí gia hạn
Biểu phí gia hạn Thuê Bao là biểu phí áp dụng vào ngày gia hạn.
Biểu phí gia hạn Thuê Bao là biểu phí đã bao gồm các loại thuế, được tính bằng đồng Việt Nam.
Chủ thẻ có thể chọn gói kênh cho Thuê Bao gia hạn trong số các gói kênh hiện có của K+ vào ngày gia hạn Thuê Bao.
4. Gia hạn Thuê Bao
Việc gia hạn Thuê Bao được thực hiện theo hình thức thuê bao trả trước.
Yêu cầu gia hạn Thuê Bao (cho dù với gói kênh khác hoặc giống với gói kênh hiện tại) sẽ có hiệu lực vào ngày thanh toán thành công. Thời gian gia hạn sẽ bắt đầu từ (i) ngày hết hạn của thời hạn hiện tại trong trường hợp thời hạn hiện tại của Thuê Bao chưa kết thúc, hoặc (ii) ngày yêu cầu gia hạn có hiệu lực trong trường hợp chủ thẻ gia hạn thuê bao sau ngày hết hạn của thời hạn hiện tại.
5. Quy trình thanh toán
Căn cứ trên thông tin mà bạn cung cấp khi đăng ký hình thức Thanh toán Trực tuyến của K+, yêu cầu thanh toán sẽ được chuyển đến trang web của Napas và khách hàng tiếp tục nhập thông tin thanh toán (số thẻ, tên chủ thẻ, ngày phát hành). Napas sẽ gửi thông tin thẻ và số tiền thanh toán cho Ngân Hàng Phát Hành Thẻ để xác minh thông tin khách hàng và kiểm tra tài khoản của khách hàng. Ngân Hàng Phát Hành Thẻ sẽ gửi kết quả giao dịch (chấp nhận hoặc từ chối) cho Napas. Sau khi nhận được xác nhận giao dịch thành công từ Napas, VSTV sẽ xác nhận gia hạn Thuê Bao cho chủ thẻ.
6. Xác nhận
Xác Nhận Giao Dịch sẽ được hiển thị ở bước cuối của quy trình thanh toán sau khi việc thanh toán được hoàn thành và được xác nhận bởi Ngân Hàng Phát Hành Thẻ. Xác Nhận Giao Dịch được coi là một căn cứ để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh.
Trong trường hợp không nhận được thông báo xác nhận, xin vui lòng liên hệ với Tổng đài của chúng tôi theo số 1900-1592 hoặc gửi email đến kplus@vstv.vn để nhận được các thông tin liên quan đến quy trình thanh toán.
7. Hoàn trả và điều chỉnh
Để được hoàn trả hoặc điều chỉnh cho việc gia hạn Thuê Bao đã thanh toán trực tuyến, bạn có thể liên hệ với Tổng đài của K+ theo số 1900-1592 hoặc gửi email yêu cầu của bạn đến kplus@vstv.vn. Khoản tiền hoàn trả sẽ không vượt quá khoản giao dịch gốc và sẽ được thực hiện bằng cách gửi yêu cầu hoàn trả của chủ thẻ thông qua hệ thống của Napas.
8. Trách nhiệm pháp lý và yêu cầu bồi thường
VSTV có trách nhiệm áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn dữ liệu và thông tin nhận được liên quan đến Giao Dịch của chủ thẻ theo PCI DSS (Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Thẻ thanh toán) của Tổ Chức Thẻ Quốc Tế và tuân thủ pháp luật Việt Nam.
VSTV cam kết trực tiếp giải quyết tất cả các khiếu nại và tranh chấp về kích hoạt dịch vụ cung cấp cho chủ thẻ.
VSTV không chịu trách nhiệm cho bất kỳ trường hợp nào mà chủ thẻ cung cấp thông tin không chính xác khi khi đăng ký hình thức Thanh toán Trực tuyến của VSTV và/hoặc sử dụng thẻ thanh toán bất hợp pháp.
9. Hạn chế sử dụng
Bạn sẽ không sử dụng công cụ thanh toán trực tuyến để thực hiện bất kỳ hành vi trái phép, đầu cơ, giả mạo hoặc gian lận.
Bạn không được:
(i)  Bán lại các dịch vụ được hỗ trợ bởi công cụ thanh toán trực tuyến; hoặc
(ii) Sử dụng công cụ thanh toán trực tuyến cho bất kỳ hoạt động nào vi phạm pháp luật; hoặc
(iii) Sử dụng công cụ thanh toán trực tuyến để can thiệp vào việc sử dụng của những người dùng khác; hoặc
(iv) Sử dụng công cụ khác để giao dịch hoặc có được thông tin khi bạn không thể sử dụng công cụ thanh toán trực tuyến.

 Tôi đã đọc và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này.

Thông Tin Liên Hệ
Xin vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ kplus@vstv.vn hoặc liên hệ với Tổng đài K+ theo số 1900-1592 nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc gặp bất kỳ vấn đề gì.
CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH SỐ VỆ TINH VIỆT NAM - tầng 15, Tháp A, Tòa nhà Handi Resco, 521 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.