Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay


I. CÁC DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH ĐANG CUNG CẤP

1. Gói dịch vụ trên đa nền tảng: 
GÓI TIỆN LỢI, GÓI TRỌN VẸN

4. Gói kênh K+ trên các hệ thống truyền hình đồng phân phối:
Gói kênh đồng phân phối

II. CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG CÁC DỊCH VỤ

Bản công bố chất lượng

III. THÔNG TIN VÀ GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ

1. Gói kênh trên đa nền tảng
2. Gói kênh K+ trên các hệ thống truyền hình đồng phân phối

IV. BÁO CÁO ĐỊNH KỲ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH

Báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truyền hình định kỳ lần 2 cho 12 tháng năm 2023
Báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng đầu năm 2023

​Báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng cuối năm 2022

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truyền hình do TIMC thực hiện năm 2021

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng cuối năm 2021

Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng đầu năm 2021
Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng cuối năm 2020
Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng đầu năm 2020
Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng cuối năm 2019
Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng đầu năm 2019
Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng cuối năm 2018
Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ truyền hình 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo kết quả đo kiểm chất lượng dịch vụ truyền hình do TIMC thực hiện năm 2019

V. THÔNG TIN LIÊN HỆ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Địa chỉ, số điện thoại, hộp thư điện tử tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, hỗ trợ khách hàng

VI. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ GIẢI  QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

Chính sách tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng

VI. CÁC CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG (BAO GỒM VẬN CHUYỂN/GIAO NHẬN/CÀI ĐẶT)

1. Điều kiện giao dịch chung đối với Thuê bao DTH (dịch vụ truyền hình qua vệ tinh, sử dụng bộ chảo và đầu thu)
2. Điều khoản thỏa thuận sử dụng ứng dụng K+
3. 
Hợp đồng cung cấp và sử dụng, điều kiện giao dịch chung dịch vụ truyền hình trả tiền trên mạng internet

VII. QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

1. Các cách gia hạn và hướng dẫn cụ thể
2. Hướng dẫn gia hạn trực tuyến

VIII. CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin