CÁCH THÁO ĐẦU THU K+ SD
VÀ LẮP ĐẦU THU K+ HD MỚI

• Bước 1: Rút thẻ giải mã từ đầu thu ra.

• Bước 2: Rút dây nguồn điện cung cấp cho đầu thu.

• Bước 3: Rút các đầu nối bằng cáp RCA kết nối giữa đầu thu và TV.

• Bước 4: Tháo đầu dây tín hiệu từ chảo thu với đầu thu của bạn (vặn đai ốc ngược chiều kim đồng hồ cho lỏng trước khi rút).

• Bước 1: Rút thẻ giải mã từ đầu thu ra.

• Bước 2: Rút bộ chuyển đổi nguồn từ ổ cắm, sau đó rút dây nguồn từ bộ chuyển đổi nguồn với đầu thu.

• Bước 3: Rút các đầu nối bằng cáp RCA kết nối giữa đầu thu và TV.

• Bước 4: Tháo đầu dây tín hiệu từ chảo thu với đầu thu của bạn (vặn đai ốc ngược chiều kim đồng hồ cho lỏng trước khi rút).

• Bước 1: Nối đầu thu với TV bằng cáp HDMI™.

• Bước 2: Cắm dây tín hiện từ chảo thu vào đầu thu của bạn.

• Bước 3: Dùng bộ chuyển đổi nối đầu thu với nguồn điện. Cắm dây phía đầu thu trước, sau đó đến nguồn điện.

• Bước 4: Dùng điều khiển TV chuyển chế độ cổng ra là cổng HDMI mà bạn đã cắm ở sau TV, nếu TV chưa hiện thị đúng cổng ra.

• Bước 1: Nối đầu thu với TV bằng cáp HDMI™.

• Bước 2: Cắm dây tín hiện từ chảo thu vào đầu thu của bạn.

• Bước 3: Dùng bộ chuyển đổi nối đầu thu với nguồn điện. Cắm dây phía đầu thu trước, sau đó đến nguồn điện.

• Bước 4: Dùng điều khiển TV chuyển chế độ cổng ra là cổng RCA mà bạn đã cắm ở sau TV, nếu TV chưa hiện thị đúng cổng ra.

- Nếu TV nhà Quý khách có cổng HDMI thì hãy dùng dây HDMI và kết nối để có thể xem được hình ảnh và âm thanh chân thực hơn.

- Trường hợp sau khi Quý khách lắp đặt đầu thu HD mà gặp một số thông báo trên màn hình TV như : Mất tín hiệu, không có tín hiệu, tín hiệu không đủ..., Quý khách vui lòng gọi tổng đài: 1900-1592 để được hỗ trợ.