Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay
 

Download app myK+ miễn phí

Tải ứng dụng myK+ cho thiết bị Android tại đây

tải myK+ trên App tore 

Tải app myK+ miễn phí trên Huawei app gallery

Hơn 110 kênh đặc sắc với 4 kênh K+ HD

*Số kênh thay đổi tùy từng thời điểm.Danh sách kênh app myK+ - gói myK+ NOW gói kênh trực tuyến chỉ từ 125.000đ/thángVà hàng chục kênh hấp dẫn khác như:  VTV-HYUNDAI SHOPPING, VGS-SHOPPING, QUOC PHONG TV, QUẢNG NINH 1, QUANG NINH 3, HAI PHONG, HAI PHONG 2, HAI DUONG, HA GIANG, LAO CAI, DIEN BIEN, SON LA, YEN BAI, THAI NGUYEN, TUYEN QUANG, BAC KAN, HOA BINH, VINH PHUC, BAC GIANG, BAC NINH, HUNG YEN, NINH BINH, HA TINH, THANH HOA, NGHE AN, QUANG BINH, THUA THIEN HUE, DA NANG 1, QUANG NAM, QUANG NGAI, DAK NONG, GIA LAI, LAM DONG, TAY NINH, KHANH HOA, VUNG TAU, BINH DINH, BINH THUAN, NINH THUAN, DONG NAI 1, DONG NAI 2, DONG NAI 3, TIEN GIANG, AN GIANG, KIEN GIANG, HAU GIANG TV, LONG AN, DONG THAP, SOC TRANG, BAC LIEU, BEN TRE.

Download app myK+ miễn phí

Tải ứng dụng myK+ cho thiết bị Android tại đây

tải myK+ trên App tore 

Tải app myK+ miễn phí trên Huawei app gallery