Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay
Tham gia ngay

Bạn đã mua mới hoặc gia hạn thuê bao K+ App?
HÃY TRA MÃ SỐ MAY MẮN THEO GÓI THUÊ BAO CỦA BẠN NHƯ SAU:

Mã xác nhận

SỐ ĐIỆN THOẠI:

Ngày mua mới/ gia hạn
Mã số may mắn
Giải May Mắn
Giải Đặc Biệt
*Ghi chú:
- Giải thưởng được quay vào thứ 3 mỗi tuần.
- Mã số may mắn của tuần nào chỉ được tham dự quay thưởng của tuần đó.
- Chương trình không áp dụng cho gói thuê bao tuần. - Chi tiết và thể lệ chương trình xem tại đây.