Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay

BẠN ĐÃ MUA MỚI HOẶC GIA HẠN THUÊ BAO K+?
HÃY TRA MÃ SỐ MAY MẮN THEO GÓI THUÊ BAO CỦA BẠN NHƯ SAU:

Khách hàng dùng đầu thu K+: Tìm theo số thẻ giải mã/mã TVBOX
Khách hàng dùng gói App K+ trả phí: Tìm theo số điện thoại

THẺ GIẢI MÃ/SỐ ĐIỆN THOẠI:

Ngày mua mới/ gia hạn
Mã số may mắn
Giải Ngày
Giải Tuần
Giải Chung cuộc
*Ghi chú:
- Ô trống là không trúng thưởng (với các giải đã quay thưởng) hoặc chưa có kết quả (với các giải chưa quay thưởng)
- Giải Ngày được quay thưởng sau 1 ngày đăng ký/gia hạn thuê bao;
- Giải Tuần được quay thưởng vào Thứ Hai của tuần liền sau tuần đăng ký/gia hạn thuê bao;
- Giải Chung Cuộc được quay vào ngày 16/5/2022.
XEM THỂ LỆ CHI TIẾT TẠI ĐÂY >>
THAM GIA NGAY TỪ 18/3 – 15/5/2022