/my-kplus/buy-package-kplus string
Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay
Contact form
Contact Info

Vietnam Satellite Digital Television Co., Ltd.

Hanoi Head-Office:
   15 Floor Tower A, Handi Resco Building, 521 Kim Ma St., Ba Dinh Dist, Hanoi, Vietnam
   Tel +84 24 62726600
   Fax +84 24 37714781

Ho Chi Minh Branch:
   26 Cao Thang St., Ward 5, District 3, Ho Chi Minh City
   Tel +84 28 62882588
   Fax +84 28 38328498

OPENING HOURS

Mon-Fri: 08:30-12:00, 13:30-18:00
Sat, Sun: Closed.

PHONE