Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO TUẦN 04/2023 (21/01/2023 - 27/01/2023) TRÊN CÁC KÊNH K+

Ngày đăng: 17:07, 17.01.2023 | Thể thao
FOOTBALL
STT Giải Trận đấu Vòng Ngày Lịch phát sóng Kênh
1 EPL 22_23 Liverpool  -  Chelsea  21 Thứ 7 21/1/23 19:30 K+SPORT 1
2 EPL 22_23 A.F.C. Bournemouth  -  Nottingham Forest  21 Thứ 7 21/1/23 22:00 K+CINE
3 EPL 22_23 Leicester City   -  Brighton & Hove Albion 21 Thứ 7 21/1/23 22:00 K+SPORT 1
4 EPL 22_23 Southampton   -  Aston Villa  21 Thứ 7 21/1/23 22:00 K+ LIFE
5 EPL 22_23 West Ham United  -  Everton  21 Thứ 7 21/1/23 22:00 K+SPORT 2
6 EPL 22_23 Crystal Palace   -  Newcastle United  21 CN 22/1/23 0:30 K+SPORT 1
7 EPL 22_23 Manchester City  -  Wolverhampton Wanderers 21 CN 22/1/23 21:00 K+SPORT 1
8 EPL 22_23 Leeds United  -  Brentford  21 CN 22/1/23 21:00 K+SPORT 2
9 EPL 22_23 Arsenal  -  Manchester United  21 CN 22/1/23 23:30 K+SPORT 1
10 EPL 22_23 Fulham  -  Tottenham Hotspur  21 Thứ 3 24/1/23 3:00 K+SPORT 1

TENNIS
Categories Sự kiện Vòng Ngày Lịch phát sóng Kênh
Bắt đầu Kết thúc
AUSTRALIAN OPEN 2023
World Feed
Ngày 1 Thứ 2 16/1/23 7:00 16/1/23 20:00 K+SPORT 2
Ngày 2 Thứ 3 17/1/23 7:00 17/1/23 20:00
Ngày 3 Thứ 4 18/1/23 7:00 18/1/23 20:00
Ngày 4 Thứ 5 19/1/23 7:00 19/1/23 20:00
Ngày 5 Thứ 6 20/1/23 7:00 20/1/23 20:00
Ngày 6 Thứ 7 21/1/23 7:00 21/1/23 20:00
Ngày 7 CN 22/1/23 7:00 22/1/23 20:00
Ngày 8 Thứ 2 23/1/23 7:00 23/1/23 20:00
Ngày 9 Thứ 3 24/1/23 7:00 24/1/23 20:00
Ngày 10 Thứ 4 25/1/23 7:00 25/1/23 20:00
Ngày 11 Thứ 5 26/1/23 7:00 26/1/23 20:00
Ngày 12 Thứ 6 27/1/23 8:00 27/1/23 20:00
Ngày 13 Thứ 7 28/1/23 15:00 28/1/23 20:00
Ngày 14 CN 29/1/23 11:00 29/1/23 20:00
AUSTRALIAN OPEN 2023
MCA Court
Ngày 1 Thứ 2 16/1/23 7:00 16/1/23 20:00
App (
K+Live 1)
Ngày 2 Thứ 3 17/1/23 7:00 17/1/23 20:00
Ngày 3 Thứ 4 18/1/23 7:00 18/1/23 20:00
Ngày 4 Thứ 5 19/1/23 7:00 19/1/23 20:00
Ngày 5 Thứ 6 20/1/23 7:00 20/1/23 20:00
Ngày 6 Thứ 7 21/1/23 7:00 21/1/23 20:00
Ngày 7 CN 22/1/23 7:00 22/1/23 13:00
Ngày 8 Thứ 2 23/1/23 7:00 23/1/23 13:00
Ngày 9 Thứ 3 24/1/23 7:00 24/1/23 13:00
Ngày 10 Thứ 4 25/1/23 7:00 25/1/23 13:00
Ngày 11 Thứ 5 26/1/23 7:00 26/1/23 13:00
Ngày 12 Thứ 6 27/1/23 8:00 27/1/23 13:00
Ngày 13 Thứ 7 28/1/23 8:00 28/1/23 13:00
AUSTRALIAN OPEN 2023
JCA Court
Ngày 1 Thứ 2 16/1/23 7:00 16/1/23 13:00 K+SPORT 1
App (
K+Live 2)
Ngày 2 Thứ 3 17/1/23 7:00 17/1/23 13:00
Ngày 3 Thứ 4 18/1/23 7:00 18/1/23 13:00
Ngày 4 Thứ 5 19/1/23 7:00 19/1/23 13:00
Ngày 5 Thứ 6 20/1/23 7:00 20/1/23 13:00
Ngày 6 Thứ 7 21/1/23 7:00 21/1/23 13:00
Ngày 7 CN 22/1/23 7:00 22/1/23 13:00
Ngày 8 Thứ 2 23/1/23 7:00 23/1/23 13:00

RACING
Serie Đường đua Cuộc đua Ngày Lịch phát sóng Kênh
Bắt đầu Kết thúc
World Rally Championship WRC Rallye Monte Carlo Live Stage 1 (SS1 La Bollene-Vesubie / Col de Turini 1) Thứ 5 20/1/23 2:00 20/1/23 3:00 K+SPORT 2
Live Stage 2 (SS10 Malijai / Puimichel 1) Thứ 7 21/1/23 16:00 21/1/23 17:00 K+ Live 3
Live Stage 3 (SS13 Malijai / Puimichel 2) Thứ 7 21/1/23 22:00 21/1/23 23:00
Live Stage 4 (SS16 La Bollene-Vesubie / Col de Turini 2) CN 22/1/23 15:00 22/1/23 16:00
Live Stage 5 (SS18 La Bollene-Vesubie / Col de Turini 3 - Wolf PS) CN 22/1/23 18:00 22/1/23 19:30

FIGHTING
Serie Sự kiện Sự kiện Chính Lịch phát sóng Kênh
Bắt đầu Kết thúc
UFC UFC 283 Teixeira vs. Hill 22/1/23 10:00 22/1/23 14:00 K+LIFE