Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO TUẦN 05/2023 (28/01/2023 - 03/02/2023) TRÊN CÁC KÊNH K+

Ngày đăng: 11:09, 19.01.2023 | Thể thao
FOOTBALL
STT Giải Trận đấu Vòng Ngày Lịch phát sóng Kênh
1 EPL 22_23 Chelsea  -  Fulham 22 Thứ 7 2/4/23 3:00 K+SPORT 1

TENNIS
Categories Sự kiện Vòng Ngày Lịch phát sóng Kênh
Bắt đầu Kết thúc
AUSTRALIAN OPEN 2023
World Feed
Ngày 1 Thứ 2 16/1/23 7:00 16/1/23 20:00 K+SPORT 2
Ngày 2 Thứ 3 17/1/23 7:00 17/1/23 20:00
Ngày 3 Thứ 4 18/1/23 7:00 18/1/23 20:00
Ngày 4 Thứ 5 19/1/23 7:00 19/1/23 20:00
Ngày 5 Thứ 6 20/1/23 7:00 20/1/23 20:00
Ngày 6 Thứ 7 21/1/23 7:00 21/1/23 20:00
Ngày 7 CN 22/1/23 7:00 22/1/23 20:00
Ngày 8 Thứ 2 23/1/23 7:00 23/1/23 20:00
Ngày 9 Thứ 3 24/1/23 7:00 24/1/23 20:00
Ngày 10 Thứ 4 25/1/23 7:00 25/1/23 20:00
Ngày 11 Thứ 5 26/1/23 7:00 26/1/23 20:00
Ngày 12 Thứ 6 27/1/23 8:00 27/1/23 20:00
Ngày 13 Thứ 7 28/1/23 15:00 28/1/23 20:00
Ngày 14 CN 29/1/23 11:00 29/1/23 20:00
AUSTRALIAN OPEN 2023
MCA Court
Ngày 1 Thứ 2 16/1/23 7:00 16/1/23 20:00 K+SPORT 1
App (K+Live 1)
Ngày 2 Thứ 3 17/1/23 7:00 17/1/23 20:00
Ngày 3 Thứ 4 18/1/23 7:00 18/1/23 20:00
Ngày 4 Thứ 5 19/1/23 7:00 19/1/23 20:00
Ngày 5 Thứ 6 20/1/23 7:00 20/1/23 20:00
Ngày 6 Thứ 7 21/1/23 7:00 21/1/23 20:00
Ngày 7 CN 22/1/23 7:00 22/1/23 13:00
Ngày 8 Thứ 2 23/1/23 7:00 23/1/23 13:00
Ngày 9 Thứ 3 24/1/23 7:00 24/1/23 13:00
Ngày 10 Thứ 4 25/1/23 7:00 25/1/23 13:00
Ngày 11 Thứ 5 26/1/23 7:00 26/1/23 13:00
Ngày 12 Thứ 6 27/1/23 8:00 27/1/23 13:00
Ngày 13 Thứ 7 28/1/23 8:00 28/1/23 13:00
AUSTRALIAN OPEN 2023
JCA Court
Ngày 1 Thứ 2 16/1/23 7:00 16/1/23 13:00 K+SPORT 1
App (K+Live 2)
Ngày 2 Thứ 3 17/1/23 7:00 17/1/23 13:00
Ngày 3 Thứ 4 18/1/23 7:00 18/1/23 13:00
Ngày 4 Thứ 5 19/1/23 7:00 19/1/23 13:00
Ngày 5 Thứ 6 20/1/23 7:00 20/1/23 13:00
Ngày 6 Thứ 7 21/1/23 7:00 21/1/23 13:00
Ngày 7 CN 22/1/23 7:00 22/1/23 13:00
Ngày 8 Thứ 2 23/1/23 7:00 23/1/23 13:00