Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO TUẦN 13/2023 (25/03/2023 - 1/4/2023) TRÊN CÁC KÊNH K+

Ngày đăng: 22:24, 23.03.2023 | Thể thao
TENNIS
Categories Sự kiện Vòng Ngày Phát sóng Kênh
Bắt đầu Kết thúc
1000 2023 Miami Open presented by Itaú - Miami Day 1 Thứ 4 22/3/23 22:00 23/3/23 10:00 K+SPORT2
Day 2  Thứ 5 23/3/23 22:00 24/3/23 8:00
Day 3 Thứ 6 24/3/23 22:00 25/3/23 10:00
Day 4 Thứ 7 25/3/23 22:00 26/3/23 8:00
Day 5 Chủ Nhật 26/3/23 22:00 27/3/23 10:00
Day 6 Thứ 2 27/3/23 22:00 28/3/23 8:00
Day 7 Thứ 3 28/3/23 22:00 29/3/23 10:00
Day 8 Thứ 4 30/3/23 2:00 30/3/23 4:00
Thứ 5 30/3/23 7:30 30/3/23 9:30
Day 9 Thứ 5 31/3/23 0:00 31/3/23 2:00
31/3/23 6:00 31/3/23 8:00
Day 10 Thứ 6 1/4/23 0:00 1/4/23 2:00
1/4/23 6:00 1/4/23 8:00
Day 11 Chủ Nhật 3/4/23 0:00 3/4/23 2:00
FIGHTING
 
Sự kiện Trận đấu chính Phát sóng Kênh
Bắt đầu Kết thúc
Fight Night 125 Vera vs. Sandhagen 26/3/23 6:00 26/3/23 9:00 K+SPORT1