Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO TUẦN 24/2023 (10/6/2023 - 16/6/2023) TRÊN CÁC KÊNH K+

Ngày đăng: 10:42, 08.06.2023 | Sports
TENNIS
Categories Sự kiện  Vòng Ngày Giờ phát sóng Kênh Số trận 
Bắt đầu Kết thúc
250 LIBEMA OPEN
Primary Court
Ngày 1 Thứ 2 12/6/23 19:30 K+SPORT2 2
Ngày 2 Thứ 3 13/6/23 16:00 1
13/6/23 17:30 1
Ngày 3 Thứ 4 14/6/23 19:30 2
Ngày 4 Thứ 5 15/6/23 16:00 1
15/6/23 17:30 1
Ngày 5 Thứ 6 16/6/23 19:30 2
Ngày 6 Thứ 7 17/6/23 19:30 2
Ngày 7 Chủ Nhật 18/6/23 19:30 1
250 LIBEMA OPEN
Secondary Court
Ngày 1 Thứ 2 12/6/23 16:00 K+SPORT2 1
12/6/23 17:30 1
Ngày 2 Thứ 3 13/6/23 19:30 2
Ngày 3 Thứ 4 14/6/23 16:00 1
14/6/23 17:30 1
Ngày 4 Thứ 5 15/6/23 20:00 2
Ngày 5 Thứ 6 16/6/23 16:00 1
16/6/23 17:30 1
FIGHTING
Serie Sự kiện Sự kiện chính Giờ phát sóng Kênh
Bắt đầu Kết thúc
UFC UFC 289 Nunes vs. Aldana 11/6/23 9:00 11/6/23 13:00 K+SPORT2