Đầu thu vệ tinh/ TVBOX
App K+ >> Xem ngay

Thông tin đăng ký

Chi nhánh K+ / Đại lý K+ gần bạn nhất

Mua ngay

LỊCH PHÁT SÓNG CÁC SỰ KIỆN THỂ THAO TUẦN 47/2023 (18/11/2023 - 24/11/2023) TRÊN CÁC KÊNH K+

Ngày đăng: 03:50, 15.11.2023 | Thể thao
TENNIS
Categories Sự kiện  Vòng Ngày Giờ phát sóng Kênh Số trận
Bắt đầu Kết thúc
1500 2023 Nitto ATP Finals - Turin Ngày 1 CN 12/11/23 20:30 12/11/23 22:30 K+SPORT2
13/11/23 3:00 13/11/23 5:00
Ngày 2 Thứ 2 13/11/23 20:30 13/11/23 22:30
14/11/23 3:00 14/11/23 5:00
Ngày 3 Thứ 3 14/11/23 20:30 14/11/23 22:30
15/11/23 3:00 15/11/23 5:00
Ngày 4 Thứ 4 15/11/23 20:30 15/11/23 22:30
16/11/23 3:00 16/11/23 5:00
Ngày 5 Thứ 5 16/11/23 20:30 16/11/23 22:30
17/11/23 3:00 17/11/23 5:00
Ngày 6 Thứ 6 17/11/23 20:30 17/11/23 22:30
18/11/23 2:30 18/11/23 4:30
Ngày 7 Thứ 7 18/11/23 20:30 18/11/23 22:30
19/11/23 3:00 19/11/23 5:00
Ngày 8 Thứ 8 20/11/23 0:00 20/11/23 2:30

 
RACING
Serie Chặng Cuộc đua Ngày Giờ phát sóng Kênh
Bắt đầu Kết thúc
World Rally Championship WRC Forum8 Rally Japan TV Live Stage 1 (SSS1 Toyota Stadium) Thứ 5 16/11/23 17:00 16/11/23 18:00 K+SPORT2
TV Live Stage 2 (SS10 Lake Mikawako 1)  Thứ 7 18/11/23 7:00 18/11/23 8:00
TV Live Stage 3 (SS14 Lake Mikawako 2) Thứ 7 18/11/23 12:00 18/11/23 13:00 App (K+ Live 1)
TV Live Stage 4 (SS17 Asahi Kougen 1) Thứ 7 19/11/23 5:00 19/11/23 6:00
TV Live Stage 5 (SS22 Asahi Kougen 2 WOLF PS) CN 19/11/23 12:00 19/11/23 13:30
F1 FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023 PRACTICE 2 Thứ 6 17/11/23 15:00 17/11/23 16:00 K+SPORT2
PRACTICE 3 Thứ 7 18/11/23 11:30 18/11/23 12:30
Qualifying Thứ 7 18/11/23 15:00 18/11/23 16:00
Race CN 19/11/23 13:00 19/11/23 16:00
F1 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2023 PRACTICE 2 Thứ 6 24/11/23 20:00 24/11/23 21:00 K+SPORT2
PRACTICE 3 Thứ 7 25/11/23 17:30 25/11/23 18:30
Qualifying Thứ 7 25/11/23 21:00 25/11/23 22:00 K+SPORT2
App (K+Live 2)
Race CN 26/11/23 20:00 26/11/23 23:00 K+SPORT2

 
FIGHTING
Serie Sự kiện Sự kiện chính Giờ phát sóng Kênh
Bắt đầu Kết thúc
UFC Fight Night 146 Allen vs. Craig 19/11/23 5:00 19/11/23 8:00 K+SPORT1