THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH KÊNH 
Trong tháng 5/2024, K+ thực hiện điều chỉnh danh sách kênh như sau:

Từ ngày 08/05/2024:

- Tăng thêm 02 kênh: CARTOON NETWORK & AXN đối với gói Tiện Lợi
- Tăng thêm 11 kênh địa phương đối với cả 2 gói Tiện Lợi & Trọn Vẹn trên nền tảng Internet:
- Ngưng phát sóng 3 kênh: SCTV1; SCTV2, SCTV7 đối với cả 2 gói Tiện Lợi & Trọn Vẹn trên cả nền tảng Internet và tín hiệu vệ tinh

Từ ngày 31/05/2024:
Dừng phát sóng các kênh sau trên tài khoản K+ App tặng kèm khách hàng đăng ký truyền hình vệ tinh DTH, cụ thể:

- Trọn Vẹn: HBO, CINEMAX, CARTOON NETWORK, BOOMERANG, AXN, FASHION TV, DISCOVERY, DISCOVERY ASIA, BBC WORLD NEWS, CNN INTERNATIONAL.
- Tiện Lợi: HBO, CINEMAX, CARTOON NETWORK, BOOMERANG, AXN, FASHION TV.

Khách hàng vẫn xem được đẩy đủ toàn bộ các kênh này trên thuê bao chính sử dụng đầu thu tín hiệu vệ tinh mà khách hàng đã trả phí.