GIA HẠN K+ QUA VÍ GRABPAY BY MOCA

Gia hạn nạp tiền thuê bao K+ qua Grab Pay
Các bước thực hiện gia hạn thuê bao K+ qua ví GrabPay by Moca như sau:

Bước 1: Truy cập https://www.kplus.vn/ho-tro/gia-han-truc-tuyen
-> Điền các thông tin Thuê bao
-> Chọn Thanh toán. (Màn hình sẽ hiện ra 1 mã QR sử dụng để quét)
Bước 2: Mở Ứng dụng GRAB -> Chọn “Thanh toán”/”Payment”
Bước 3: Quét mã QR -> Thanh toán

Gia hạn K+ qua ví Moca GrabPay
Tải ứng dụng GRAB tại App Store hoặc Google Play.